Розвиток цифрових компетентностей публічних службовців: вітчизняний та міжнародний досвід

Автор(и)

  • Яна Клименко

Ключові слова:

державна служба, державні службовці, публічні службовці, кращі практики, цифрові компетентності

Анотація

За визначенням, викладеним у Законі України «Про державну службу», державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність, що передбачає виконання завдань і функцій держави  [5]. Проте варто зауважити, що центральною фігурою у практичному виконанні поставлених задач виступає людина. Саме від її навичок, умінь, знань залежить функціонування усієї системи публічного управління, яке сьогодні перейшло у якісно нову фазу розвитку. Це означає, що разом зі змінами в науці, техніці, культурі, суспільних відносинах постали і перед державною службою нові виклики та необхідність реформування сфери управління. У цьому контексті саме цифровізації відведена провідна роль, адже цей невідворотний і багатоаспектний процес має вагомий вплив на всі сфери життя суспільства. Він є наслідком та одночасно каталізатором змін, які передбачають формування інформаційного суспільства, використання цифрових технологій, розширення можливостей співпраці як на міжособистісному, так і на міждержавному рівнях. Нові умови, серед яких посилення глобалізаційних процесів, збільшення тривалості життя, ролі інформації та швидкість її отримання, дають поштовх для створення нових можливостей використання цих технологій з метою економічного процвітання, соціальної інтеграції та екологічної стійкості держави.  Поставлені цілі можуть бути досягнуті лише в тому випадку, коли населення володітиме певним багажем цифрових знань, які необхідні для адаптації до digital-середовища. І перш за все це стосується публічних службовців...

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24